ติดต่อ

ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยอีค่าง

70 ม.1 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

Facebook : ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยอีค่าง
โทรศัพท์

  • คุณจันทร์ฉาย โนลอย   โทรศัพท์ 082-8921182
  • คุณจิรัญญา มั่นสุขเจริญวงค์ โทรศัพท์ 092-3502859 FB : https://www.facebook.com/pere.jee