เรื่องราวของกลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยอีค่าง

ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยอีค่าง มีวิธีการ ย้อม ปัก และถักทอ ตามวิถีของภูมิปัญญา ชาวปกาเกอะญอ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผืนผ้าจากการทอด้วยกี่มือสีสันของฝ้ายแต่ละเส้นล้วนมาจากไม้นานาพันธุ์ในท้องถิ่น ผ่านการย้อม ถักทอด้วยความใส่ใจ ความละเอียดอ่อน ปราณีต บรรจง จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือคุณ

Natural-dyed handwoven cotton designed & made by Karen in Huai-I-Khang. Mae Win Sub-District, Mae Wang District. Chiangmai, Thailand.